İlişki çeşitlerinden belki de en önemlisidirbir insanın peynir ile olan ilişkisi. Öncelikle üzülerek sosyal statü ve sınıfların peynir ile olan ilşkilere çok önemli farklılıklar kattığını hatta bu ilişkiyi neredeyse tamamen bu…